Projectina
Högkvalitativa elektroniska produkter för examinering och verifiering av dokument och bevismateriel.

Projectina Högkvalitativa elektroniska produkter för examinering och verifiering av dokument och bevismateriel. Sedan 1946 har PROJECTINA® varit ett ledande företag inom utveckling och tillverkning av kriminalteknisk utrustning. Ett brett utbud av bl.a. optisk, opto-mekanisk och optoelektronisk utrustning för att effektivt och pålitligt kunna säkra bevis och undersöka dokument.

 

  • EXAMINERING OCH VERIFIERING AV DOKUMENT för alla undersökande metoder i synligt ljus och IR-ljus såväl som kort- och långvågigt UV-ljus. T ex för undersökning av ID-handlingar och resedokument.
  • JÄMFÖRELSE AV BEVIS Kriminalteknisk undersökning av avfyrad ammunition och märken efter eldvapen och verktyg. T ex matcha ammunition med vapen.
  • SAMLA IN OCH SÄKRA BEVIS för användning i laboratorium och på brottsplatser. Lampor, ångkammare, torkkabinett med mera - för att upptäcka fingeravtryck, fibrer, blod eller andra kroppsvätskor.

 

För mer information och beställning kontakta CLP System AB. Du kan också läsa mer om PROJECTINAs produkter och lösningar på:
http://www.projectina.ch/eng/products.aspx?id=1&lang=EN